Najčesto postavuvani prašanja

1. Na što mislime koga zboruvame „greenje za 1 evro dnevno“?

Vo obzir se zemeni trošoci za greenje na eden objekt so približna površina od 100m², so dobra izolacija i podno greenje. Za vakov objekt važi deka so pomoš na Viessmann toplinskata pumpa može da uživate vo toplinata vo Vašiot dom za 100 denari dnevno.

2. Što e toplinska pumpa i zošto se vika „obraten frižider“?

Toplinskata pumpa sluzi za greenje i ladenje na objekti i raboti na ist princip kako Vasiot frizider i zamrznuvac. Poradi toa sto osnovnite elementi (isparuvac, kompresor, kondenzator, ekspanziven ventil) se isti kako i vo Vasiot frizider, toplinskite pumpi gi narekuvame "obraten frizider". Megutoa, kako sto i sekoja kola ima cetiri trkala, motor i volan - pa sepak site avtomobili ne se ni priblizno isti - taka i site toplinski pumpi ne se ni priblizno isti. Majstorstovoto i kvalitetot se gleda vo mnogu raboti - dokazana efikasnost na uredot, perfektno ukomponirani kvalitetni komponenti, atesti... Kako i sekade, i kaj nas na pazarot mozat da se najdat neispitani uredi so somnitelno poteklo, nedokazani karakteristiki, bez atesti i sertifikati. Vi sovetuvame da obrnete vnimanie na toa..

3. Na koja energija taa raboti?

Edinstvena energija koja ja koristi toplinskata pumpa e električnata energija za podvižuvanje na kompresorot.

4. Zošto se vika toplinska pumpa vozduh-voda?

Zatoa što od okolinata ja koristime energijata na vozduhot za da ja zagreeme vodata vo sistemot za greenje.

5. Zošto toplinskata pumpa Viessmann Vitocal 200-S se vika split toplinska pumpa vozduh-voda?

Zatoa što e sostavena od dve poodelni edinici. Nadvorešna, vo koja se smesteni kompresor, isparuvač, ekspanziven ventil, i od vnatrešna vo koja se smesteni kondenzator i kompletna avtomatika. Ednata i drugata meѓusebno se povrzani so izolirani bakarni cevki.

6. Kolku možat da bidat odalečeni nadvorešnata i vnatrešnata edinica edna od druga?

Oddalečenosta može da bide i do 30m, vo zavisnost od modelot.

7. Dali toplinskata pumpa vozduh-voda može da raboti koga nadvor e pod 0°C?

Se razbira deka može, toplinskata pumpa vozduh-voda može da raboti i do ekstremno niski nadvorešni temperaturi od -15°C.

8. Dali Viessmann toplinskata pumpa ima nekoe dopolnitelno rešenie za pomoš pri niski temperaturi?

Da. Viessmann toplinskata pumpa vozduh-voda ima vgradeno električen greač na kogo toplinskata pumpa mu dava komandi da se vkluči, za da se pokrijat potrebite za dopolnitelno greenje koga ima niski nadvorešni temperaturi. Istotaka postoi možnost, pri tie niski temperaturi, toplinskata pumpa da dade komanda za startuvanje i na nekoi drugi uredi (gasen, naften ili električen kotel itn.).

9. Dali toplinskata pumpa može da raboti samo na podno greenje ili može i na radijatori?

Toplinskata pumpa vozduh-voda može Vašiot dom isto taka efikasno i povolno da go gree i so pomoš na radijatori. Ako vašiot radijatorski sistem e dimenzioniran za niskotemperaturno greenje, toplinskata pumpa bez problem ќe vi ovozmoži poln komfort i toplina. Poglednete gi samo primerite za zašteda na objektite kade ima vgradeni radijatori.

10. Kako da znam dali sistemot koj go imam e niskotemperaturen ili ne?

Postoi eden ednostaven eksperiment. Ako vašata soba e zagreana na temperatura od 20°C, i koga nadvor e -10°C i ako pri toa bez problemi ja držite Vašata raka na radijatorot, togaš može so sigurnost da kažete deka imate niskotemperaturno sistem za greenje.

11. Kakva treba da bide izolacijata na kuќata?

Bidejќi toplinskata pumpa vozduh-voda najdobro raboti koga proizveduva topla voda nešto poniska od kotlite vo standardna izrabotka, poželno e objektot da bide dobro izoliran. Znači što podobro e objektot izoliran – tolku sistemot e poefikasen. Meѓutoa praksata pokažuva deka sekoj objekt e prikazna za sebe, i zatoa e najdobro našite tehničari da ja sogledaat vistinskata sostojba na objektot. Poglednete primeri na zašteda !

12. Dali toplotnata pumpa vozduh-voda po prašanjeto za montaža bara posebni uslovi za postavuvanje?

Ne. Ovoj ured nema nikakvi posebni baranja za postavuvanje i može da se postavi skoro na sekoe mesto. Nadvorešnata edinica se zakačuva ili na nadvorešniot ѕid od objektot ili se postavuva na pod. Montažata na celiot sistem e ednostavna, i dobra montažerska ekipa može da ja izvrši za 1 do 2 dena.

13. Dali toplinskata pumpa može da gree sanitarna voda?

Da. Toa e standardna možnost kaj site Viessmann toplinski pumpi vozduh-voda. Pripremata na sanitarnata topla voda se izveduva avtomatski i nekolku pati e popovolna od standardniot način na zagrevanje na vodata preku električen ili gasen boljer.

14. Dali Viessmann toplotnata pumpa vozduh-voda može i da ladi?

Da. Viessmann toplinskata pumpa vozduh-voda može kako da go gree taka i da go ladi vašiot dom i toa mnogu popovolno i pokomforno od postoečkite klima-sistemi (split sistemi).

15. Koga ovoj sistem najbrgu se otplaќa?

Sistemot najbrgu ќe se isplati dokolku go zameni sistemot za greenje na struja, nafta, jaglen i drva. Poglednete gi „primerite za štedenje“ na realni primeri od životot.

16. Mnogu „prodavaat“ prikazni za golemi zaštedi. Kakov uvid imam jas so Viessmann toplinskata pumpa za toa kolku trošam, odnosno, kolku zašteduvam?

Ova e eden od retkite sistemi za koj važi narodnoto „nema lagi nema prevari“. Od prviot moment na vklučuvanje, Viessmann toplinskata pumpa vo direkten prenos Vi prikažuva kolku KW/h ste potrošile elektr. energija, kolku denovi raboti, koja bila prosečnata nadvorešna temperatura od početokot na grejnata sezona, Vi iscrtuva dijagram za potrošuvačka za sekoj den vo nedelata... Na toj način Vie ste za prv pat pozadi „volanot“ na Vašiot sistem za greenje, bez da imate somnevanje „plativ 10 kubika drva, no kolku dobiv?“ ili „što imaat staveno vo ovaa nafta?“ ili „Plaќam jaglen ama dobivam i pepel?“. Zadolžitelno poglednete gi „primerite za štedenje“!.

17. Dali možam da rakuvam so ovoj sistem, a da ne sum doma?

Ova e posebno zadovolstvo! Viessmann toplotna pumpa možete da ja vklučete da go greete Vašiot dom, a vie da se naoѓate na pr, na Havai vo sredina na februari (Ne zvuči lošo, zarem ne?). Toa e možno da se napravi preku Vašiot mobilen telefon, bez nikakva maka. Zamislete deka se vraќate so vašeto semejstvo od poveќedneven pat, i ne sakate da Ve prečeka ladna kuќa. Preku komandata od Vašiot mobilen telefon, možete da go vklučite greenjeto i da se vretite vo Vašiot topol dom.

18. Na koj način gree toplotnata pumpa?

Principot na rabota na toplinskata pumpa se sveduva na toa da energijata od okolinata, vo ovoj slučaj besplatanata energija od vozduhot, ja iskoristime da vo isparuvačot ispari poseben fluid koj se naoѓa vo samiot ured i se vika freon. Taka ispareniot freon potoa vleguva vo elementot koj se vika kompresor, koj ima zadača da go stisne, i na toj način da se zgolemi negoviot pritisok i voedno kako najvažno temperaturata. Žeškata parea od freonot preku posebniot izmenuvač na toplina ja zatopluva vodata od sistemot za greenje. Greejќi ja vodata, pareata od freonot poleka se ladi-kondenzira i se pretvora vo tečnost, za da potoa preku posebnet element, ekspanziven ventil, i se namali pritisokot so što pak počnuva odpočetok so nov proces. Poglednete podetalno na Kako ?''

19. Što e toa koeficient na greenje ili COP?

Koeficient na greenje ili COP, pretstavuva odnos na vložena energija (potrošena struja) i dobienata toplinska energija. Edinstvenata energija koja ja plaќame za rabota na vakviot sistem e strujata za dviženje na kompresorot, pri što za 1 kW električna energija se dobiva i do 4,6 kW toplina, pri takva rabota COP e ramen na 4,6. Za razlika od sekoj drug ured za greenje, kaj koj mora da se plati mnogu poveќe energija, otkolku što možete da iskoristite, kaj toplotnata pumpa e sprotino. Naprotiv, poveќekratno dobivate energija otkolku što ќe ja platite.

pageBacknazad