Skopski i Severoistocen region

IME NA
FIRMATA
ADRESA MESTO TELEFON E-MAIL KONTAKT
OSOBA
TERMOTIM d.o.o Zagrebska 1/10 Skopje 022/308-10-60, 070-262-910
termotimmk@yahoo.com Mitik
Sasko
Elektrometal DOO Prvomajska bb Skopje 02/279-12-03 elektrometaltetove@yahoo.com Stojkoski
Aleksandar

pageBacknazad